KursPM till SF1902, Grundkurs i statistik och sannolikhetsteori för ekonomer, vt 2015.


Kursansvarig lärare och examinator:
Björn-Olof Skytt
rum 3442
Lindstedtsvägen 25
tel 790 8649

Kurssekreterare:
Anne Riddarström
rum 3511 Lindstedtsvägen 25
tel 790 6297
Kurssekreteraren svarar endast på frågor rörande registrering och rapportering.

Undervisningsformer:
Föreläsningar och en övningsgrupp.

Kurslitteratur:
Gunnar Blom, m.fl.:Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.
Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Finns att köpa i Kårbokhandeln i
Kårhuset på Drottning Kristinas väg.


Examination:
En skriftlig tentamen (3p) och två ”projektuppgifter” (3p) som ges under kursens gång.
Tillåtna hjälpmedel på tentamen:
Institutionens formelsamling,miniräknare, läroboken utan egna anteckningar samt den av de två lathundarna som är tillåten på tentan. Tentamen äger rum 9/6-2015 klockan 14-19.
Anmälan till tentamen (via mina sidor) är obligatorisk.