Tentamen i SF1906 (f d 5B1506) Matematisk statistik grundkurs för I och D, samt för äldre elever från F, ME och IT

Omtentamen ges torsdagen den 30 maj 2013 kl 14.00-19.00.

Anmälan via nätet är obligatorisk och görs på "Mina sidor" under perioden 22/4 - 12/5 2013. Du kan läsa om "Mina sidor" här.

Salar meddelas här när de bestämts.


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2009-05-11