KTH Matematik / Matematisk statistik   


SF 1907
Kursbeskrivning / Schema / Föreläsningsplan / Övningsplan / "Godis" / Projektuppgiften / Aktuellt

Kursen är från ht 2010 ersatt av SF1901 som vad gäller innehåll är väldigt lik SF1907. Det kommer att ges 2 omtentor per läsår i SF1907 med början i januari 2011. Om man i stället vill tentera SF1901 måste man kontakta studievägledare för att ändra sin studieplan där man alltså byter ut SF1907 mot SF1901. I själva verket är det en fördel att göra så, eftersom tentamina för SF1901 ges många fler gånger varje läsår.

Lärare: Harald Lang, e-post: lang<kanelbulle>kth.se, institu­tionen för mate­matik, KTH.

Övningar 
grupp 1:  Björn-Olof Skytt
grupp 2:  Camilla Landén
grupp 3:  Daniel Andersson

   kurslitteratur

(1) Gunnar Blom m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (5:a uppl; Studentlitteratur)

(2) Jan Enger: Statistisk kvalitetsstyrning. En inledning till provtagnings­planer och styrdiagram. (kompendium)


(1) finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21;
(2) finns att köpa på studentexpeditionen.

Övrigt kursmaterial

Formelsamling med tabeller / Hypotestest av lika poisson­intensiteter / Formelblad  kvalitetsstyrning

(Lösningar till problemen i Blom) Övningsnummer i gamla Blom motsvarande dem i nya Blom / Extentor / Titta även på extentor för SF1901

Examination

Examen består dels av en inlämningsuppgift som ger 1,5 hp, dels av en tentamen som ger 4,5 hp.

Omtentamen 30:e maj 2013 kl 14.00-19.00. Salar anges här.

Anmälan till tentamen via mina sidor är obligatorisk, och skall göras 22/4 - 15/5 2013. Har du problem med tentamensanmälan, så vänd dig till Viviana Wallin.

Sidansvarig: Harald Lang
Uppdaterad: 5/1-10