kursens websida 
Rekommenderade övningsuppgifter.
Om inget annat anges avses kursboken.
Harald

 

ÖvningFörslag till uppgifter
att räkna på övningen
Förslag till hemuppgifter
12.4, 2.5, 2,8, 2.15, 2.17, 2.212.7, 2.10, 2.14, 2.16, 2.18
2, 32.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.40 2.22, 2.23, 2.33, 2.39, 2.41
43.27, 3.29, 3.32, 3.12, 3.20, 3.213.8, 3.9, 3.10, 3.14
5, 65.1, 5.7, 5.12, 5.13, 5.30, 5.17, 5.22, 5.23, 5.35, 5.29 5.16, 5.18, 5.29, 5.30
74.28, 4.12, 4.17, 4.18, 6.1, 6.4, 6.12, 6.21 4.5, 4.15, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19
8, 97.1, 7.9, 7.16, 7.24, 7.27, 7.28, kompendiet: 1, 2, 5, 8, 10 7.6, 7.15, 7.17, 7.26, kompendiet 2, 4, 6, 9, 11
1010.1, 10.4, 11.1, 11.6, 11.8, 11.911.3, 11.16
11, 1211.10, 11.11, 11.12, 11.18, 11.19, 11.1411.24, 11.25
1314.7a,b, 4.61, 4.71, 5.38 väntevärdet 
14,1512.8, 12.92, 12.13, 13.8, 13.16, 13.15, 12.253, 12.33, 13.12, 13.1312.5, 12.14, 12.18a, 12.24
1613.6, 12.344, 12.375, 13.25, 13.56 12.27, 13.4, 13.6
17, 1812.337, 13.29, 13.30, 13.34, 13.31 13.32, 13.33, 13.35
1) Använd "lagen om total sannolikhet."
2) Antag σ okänt. (Svar: 1'132.155 ± 0.012).
3) Antag inte samma σ. (Svar a: 3.50 ± 4.19).
4) Svar: a) 0.0378±0.0115,   b) 3780±1150
5) Svar: 101.1±7.0
6) Svar: sannolikheten att förlora ≥ tio kast är 0.810=10.74%. Nej!
7) Testa för förändring med homogenitetstest (kontingenstabell)
    (Svar: Ej signifikant förändring ens på nivån 10%,
    ej ens på nivån 60%!)