kursens websida 
Plan för föreläsningarna
Litteraturen syftar på kapitlen i boken.
Harald

 

Före-
läsning
Innehåll
Litteratur
1Sannolikhetsteorins grunder2
2Sannolikhetsteorins grunder, forts.2
3Endimensionella stokastiska variabler3
4Väntevärden5
5Flerdimensionella stokastiska variabler
Normalfördelningen
4
6
6Binomialfördelningen och dess släktingar7
7Beskrivande statistik
Punktskattning
9, 10
11
8Punktskattning, forts.11
9Linjär regression; projektuppgiften14
10Intervallskattning
Hypotesprövning
12
13
11Intervallskattning, forts.
Hypotesprövning, forts,
12
13
12Hypotesprövning, forts.13