Tentamen i SF1911 Statistik för bioteknik, 6hp för CBIOT period 2, ht 2017.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentan sker som brukligt via ”Mina Sidor”.

Studentexpeditionen

studentexpeditionens hemsida finns all administrativ information rörande tentamina (exempelvis datum, tidpunkt och plats för tentamina samt information om salstilldelning etc.).

Studenter med funktionsnedsättning

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktions-nedsättning. Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!

Towe Breidenstein
FUNKA
Brinellvägen 8
tow@kth.se
Telefon 08-7906178

Tentamen åttonde januari 2018

Tentamen sker måndagen den 8 januari 2018 kl 14.00-19.00. Anmälan är obligatorisk via Mina sidor och kan göras under perioden 2017-11-xx till 2017-12-xx (observa att tentamensanmälan ska göras före julledigheten).

Plussning

Studenter som önskar plussa kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Timo Koski
Uppdaterad: 2017-09-12