Svar till tentamen Finansiell Matematik 26/8-05.
(reservation för fel!)

1a. 500*exp(-0,04) USD (mer exakt: 500*exp(-0,04*364/365) USD)
1b. värdet=0; 500 USD läggs till kontot.

2a. 7,70*4500*exp(-0,06) kronor
2b. 3080*exp(-0,06) kronor


3. t=0,5; Zt = exp(-0,025);
   G0 = 1531; σ = 0,008776

4. 10,7854 kronor (tidig inlösen vid ett tillfälle)

5. futurespriset = 976,77 kronor;
   forwardpriset = 976,79 kronor

6. 100*exp(-0,015625) kronor