SF2941 (f d 5B1541) Sannolikhetsteori och linjära modeller 7.5 hp (5p), vt 2009

Kurslitteratur: Allan Gut - An Intermediate Course in Probability.

Anmälningstiden för tenta den 17 augusti är öppet på Mina sidor fr. 5 juli-8 augusti

På begäran:
Nedre poänggräns för betygen FX,E,D,C,B,A är 28,30,35,40,45 resp. 50.

[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Johnsson
Uppdaterad: 2009-03-10