swSF2945 (f d 5B1545) Tidsserieanalys ht /Time Series Analysis 2010
  • Kursansvarig: Tobias Rydén
  • E-postadress: tryd math kth se

  • [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
    Sidansvarig: Timo Koski
    Uppdaterad: 2010-10-16