Tentamensanmälan 5B1545 Tidsserieanalys

Omtentamen äger rum tisdagen den 23 augusti 2005 kl. 14-19.

Anmälan via nätet görs på "Mina sidor". Du kan läsa om "Mina sidor" här.

Tentamensanmälan via "Mina sidor" kan göras fram till måndagen den 15 augusti kl. 24.00.

Anmälan kan alternativt göras på den anmälningslista som finns uppsatt på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt innanför porten. Denna lista tas ner c:a två dagar före tentamen.

För att få information om lokaler för tentamen hänvisas till centrala tentamensschemat