Kursen 5B1507 är ny och få tentor har givits, men kursen 5B1501, Sannolikhetslära och statistik är till största delen ekvivalent med 5B1507 och tentamensproblem i 5B1501 kan med fördel studeras.