KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Examensarbete för Teknisk Fysik (CTFYS) och Farkostteknik (CFATE)
Kurskod SA114X och SA115X, 15hp, VT 2017
Course information

Examensarbete i Tillämpad Matematik för Industriell Ekonomi
Kurskod SF100X, 15hp, VT 2017
Course information

En länk till tidigare examensarbeten i Tillämpad Matematik finns här


Sidansvarig: Harald Lang
Uppdaterad: 12/10/2012