A map of the Stockholm subway

Karta över Stockholms tunnelbana

A map of the KTH-area

Karta över KTH-området

Matematisk statistiks hemsida
Mathematical statistics home page