KTH"

Tid: 31 januari 2000 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Samlarproblem och extremvärden (fortsättning från seminariet 22/11)

Sammanfattning:

Låt n "kupongtyper" förekomma proportionellt mot utfall av en positiv stokastisk variabel. Hur många "kuponger" behövs för att få c fullständiga uppsättningar av olika kuponger skall erhållas. Dylikt studeras för stora n genom Poissoninbäddning och klassisk extremvärdesteori för oberoende likafördelade stokastiska variabler.

Till seminarielistan
To the list of seminars