KTH"

Tid: 28 februari 2000 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Anna Carlsund, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Cover times of a simple random walk with exponential holding times.

Sammanfattning:

En enkel slumpvandring på heltalen med oberoende, exponentialfördelade uppehållstider stoppas när den för första gången har besökt ett förutbestämt antal tillstånd m. Var och när stannar den? På vilket sätt skiljer den sig från en slumpvandring med konstanta uppehållstider? Vilken gränsprocess får man om m är stort och processen är lämpligt omskalad? I mån av tid kommer jag även att tala om slumpvandringar med tillståndsberoende övergångssannolikheter.

Till seminarielistan
To the list of seminars