KTH"

Tid: 3 april 2000 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torgny Lindvall, Matematisk statistik, Chalmers Tekniska Högskola . Publikationslista.

Titel: Stokastisk dominans: Strassens sats, maximal diagonalsannolikhet och simulering

Sammanfattning:

Vi rekapitulerar Strassens sats om stokastisk dominans, och finner svaret på frågan hur stor P(Z = Z') kan vara för de variabler Z, Z' med Z leq Z' som satsen säger existerar. Konsekvenserna för stokastiskt monotona Markovkedjor berörs.

Som konkret illustration tas par av livslängdsfördelningar med stokastisk dominans; vi ser på hur simuleringar av sådana ter sig under olika krav.

Till seminarielistan
To the list of seminars