KTH"

Tid: 9 juni 2000 kl 1115-1200 (OBS! Dag och tid!)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Mikael Sandberg .

Titel: Prissättning av optioner med elektricitet som underliggande vara med tidsberoende volatilitet

Sammanfattning:

Huvudsyftet i detta arbete är att härleda slutna prisuttryck för asiatiska optionerspot och europeiska optionerforward. Dessa optioner handlas genom Nord Pool. Målet är att bygga en realtidsapplikation avsedd för finansiell handel med en snabb värderingsmodell. Det nya med ansatsen är att en tidsberoende volatilitet ansätts för elektricitet som köps på spot. Spotmarknaden är icke-komplett. Därför kan inte Black-Scholes formel användas direkt. Vidare har formeln Black 76 visat sig ha begränsningar applicerad på spot-el, som uppvisar starka säsongsegenskaper. I den första ansatsen antas spotpriset följa en medelvärdesåtervändande Ornstein-Uhlenbeck-process. I den andra ansatsen antas logaritmen för spotpriset följa en medelvärdesåtervändande Ornstein-Uhlenbeck-process. Analytiska riskmått delta och gamma härleds i båda fallen. I den andra ansatsen används Monte-Carlo-simulering för att erhålla premien för den asiatiska optionen. En approximativ formel härleds med hjälp av momentmatchning. Optionsprisuttrycken baseras på en prognos för spot-el som tillhandahåller veckomedelvärden och avvikelser. På sätt och vis används historiska volatiliteter då prognosen mestadels bygger på historiska data. Prognosen baseras på EFI-modellen.

Slutsatsen är att värderingsmodellen för den europeiska optionen med lognormalfördelat spotpris är konkurrenskraftig gentemot Black 76 och marknadspriserna. Den asiatiska optionen verkar vara aningen överprissatt på marknaden i jämförelse med den Monte-Carlo-simulerade lognormalfördelade modellen för spot.

Marknadspriset för risk påverkar optionspriset. Detta måste studeras närmare.

Applikationen byggdes i Visual Basic. Marknadsdata hämtades från Reuterfirst.

Till seminarielistan
To the list of seminars