KTH"

Tid: 4 september 2000 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Fredrik Åkesson, Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University. .

Titel: Arbitrage Bounds for Volatility Swaps. (Joint work with Bill Morokoff and Yi Zhou.)

Sammanfattning:

Meddelas senare

Kallelse i pdf-format

Till seminarielistan
To the list of seminars