KTH"

Tid: 11 september 2000 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Slutgiltiga korta beviset för Stirlings formel?

Sammanfattning:

Stirlings formel visas utgående från Dan Romik: Stirling's Approximation for n!: the Ultimate Short Proof? i The American Mathematical Monthly. Vol. 107, pp. 556-557, June-July 2000.