KTH"

Tid: 14 maj 2001 kl 1515-

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Vid seminariet måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.15 diskuteras Henrik Hults avhandling för tekn.-lic.-examen:

Title to be announced

Inbjuden diskutant är professor Svante Jansson, Matematik, Uppsala universitet.

Plats: Seminarierum 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7.

Abstract:

To be announced

Report (postscript format):

Till seminarielistan
To the list of seminars