KTH"

Tid: 9 oktober 2000 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om tangent-, Euler- och Bernoullital

Sammanfattning: Vad är sannolikheten att en slumppermutation av 1, 2,...,n är av den oscillerande typen "ner-upp-ner-upp-..."? Dylika sannolikheter kan uttryckas med hjälp av s.k. tangent- och Eulertal. Bernoullital behandlas också och hur sådana kan uttryckas med tangenttal. Seminariet är av allmänbildningskaraktär.

Till seminarielistan
To the list of seminars