KTH"

Tid: 12 oktober 2000 kl 1630-

Plats : Cramérrummet (Rum 306), Institutionen för matematik, SU, hus 6 i Kräftriket, Roslagsvägen 101. (OBS! Tid och plats!)

Föredragshållare: Anna Domenicus, Matematisk statistik, Stockholms Univeristet.

Titel: Doktorandseminarium.

Statistiska problem i tvillingstudier.

Till seminarielistan
To the list of seminars