KTH"

Tid: 23 oktober 2000 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Bernoullital, Euler-Maclaurins summationsformel och Stirlings formel.

Sammanfattning: Bernoullipolynom och asymptotik för Bernoullital diskuteras och Euler-Maclaurins summationsformel visas och tillämpas på Stirlings formel. Seminariet ansluter till de tidigare den 11/9 och 9/10.

Till seminarielistan
To the list of seminars