KTH"

Tid: 24 november 2000 kl 1630-

Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Ola Hammarlid, Matematisk statistik, Stockholms Univeristet.

Titel: Doktorandseminarium.

Tillväxtoptimalt portföljval.

Till seminarielistan
To the list of seminars