KTH"

Tid: 5 mars 2001 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om rekord och cykler i slumppermutationer

Sammanfattning: Hur många "rekord" eller cykler finns i en slumppermutation av 1,2,...,n? Hur lång är längsta "tiden" mellan två rekord eller största cykellängden? Dessa och liknande problem behandlas exakt och asymptotiskt.

Till seminarielistan
To the list of seminars