KTH"

Tid: 30 mars 2001 kl 1700-

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Anna Carlsund, Matematisk statistik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Titel: Doktorandseminarium.

Alarmsystem för smittsamma sjukdomar.

Sammanfattning: Meddelas eventuellt senare.

Till seminarielistan
To the list of seminars