KTH"

Tid: 10 september 2001 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om Poisson-Dirichlet-fördelningen

Sammanfattning: Poisson-Dirichlet-fördelningen är ett sannolikhetsmått på simplexet $x_1,x_2,...,x_i≥0, summa x_i=1 som uppkommer t.ex. i kombinatorik, talteori, populationsgenetik. Vid några seminarier av allmänbildningskaraktär studeras fördelningen. Några nyckelord: GEM-fördelningen, Ewens stickprovsformel, Morans subordinator.

Till seminarielistan
To the list of seminars