KTH"

Tid: 8 oktober 2001 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Marcus Granstedt.

Titel: Kredit- och försäkringsderivat. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Kredit- och försäkringsderivat är instrument som kan användas av finansiella institutioner för att hantera kredit- och försäkringsrisk. Under de senaste åren har intresset för, och användandet av, kredit- och försäkringsderivat ökat.

I den första delen av examensarbetet beskrivs och analyseras instrumenten från ett ekonomiskt perspektiv. Användandet, marknaden och den historiska utvecklingen beskrivs. En jämförelse mellan kredit- och försäkringsderivat avslutar delen.

Den andra delen behandlar värdering av kredit- och försäkringsderivat. Två metoder diskuteras - riskneutral värdering och försäkringsvärdering. Metoderna skiljer sig i antaganden och har olika för- och nackdelar.

En av slutsatserna är att kredit- och försäkringsderivat är attraktiva instrument för såväl investerare som emittenter. Vissa komplicerade frågor, bl.a. värdering, måste måste dock lösas.

Till seminarielistan
To the list of seminars