KTH"

Tid: 20 november 2001 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3721 (OBS! Tid och plats), Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Daniel Rutberg.

Titel: En studie av konjunkturberoende i svenska skadeförsäkringar. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Det finns en misstanke i försäkringsbranschen om ett samband mellan skadefrekvenser och konjunkturen, men det saknas studier som ger belägg för detta. Examensarbetet utröner om det, med den försäkringsstatistik som finns till förfogande, kan påvisas ett beroende mellan skadefrekvens och konjunkturläge.

Till seminarielistan
To the list of seminars