KTH"

Tid: 14 januari 2002 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Johan Sandström.

Titel: Prissättning och hedging av temperaturberoende volymrisk på elmarknaden. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Volymrisk är den risk en eldistributör tar till följd av att förbrukningen inte exakt går att förutsäga. Vid självbetjäningsavtal kan kunden förbruka godtycklig volym el till ett givet pris, oberoende av förbrukning. Avvikelser i temperatur från den normala ger upphov till en kostnad eftersom den prissäkrade volymen inte överensstämmer med efterfrågan. Vid kallt väder efterfrågas mer än prognostiserat och el måste köpas på spotmarknaden till ett högre pris än vad som kunde förväntas vid normal temperatur. Även varmt väder resulterar i en kostnad eftersom förpliktelsen att ta ut el måste säljas på spotmarknaden till ett lågt pris.

Detta arbete syftar till att bestämma kostnaden för temperaturberoende volymrisk empiriskt och att konstruera en hedge mot den. För att värdera det föreslagna kontraktet används en simuleringsmodell för spotpriset på el. Modellen är en medelåtervändande stokastisk process med hopp.

Till seminarielistan
To the list of seminars