KTH"

Tid: 21 januari 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om Poisson-Dirichlet-fördelningen, spec. residual allokeringsmodeller och Ewans stickprovsformel.

Sammanfattning: Poisson-Dirichlet-fördelningen är ett sannolikhetsmått på simplexet $x_1,x_2,...,x_i≥0, summa x_i=1 som uppkommer t.ex. i kombinatorik, talteori, populationsgenetik.

Vid några seminarier av allmänbildningskaraktär studeras Poisson-Dirichlet och besläktade fördelningar.

Till seminarielistan
To the list of seminars