KTH"

Tid: 4 februari 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om cykler i slumppermutationer.

Sammanfattning: "Kinesiska restaurant processen" eller "Hoppes urna" genererar på permutationsgruppen en familj av sannolikhetsmått som innehåller det likformiga. Cykellängdsfördelningen ges av Ewens stickprovsformel och fördelningen för antalet cykler kan uttryckas med cykeltal (teckenlösa Stirlingtal av första ordningen). Som gränsfördelningar uppkommer Poisson Dirichlet och GEM fördelningarna.

Vid seminariet visas ovanstående.

Till seminarielistan
To the list of seminars