KTH"

Tid: 4 mars 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Göran Einarsson, Telecommunication Theory, KTH

Titel: Kvantinformationsteori

Sammanfattning:

Informationsteori för kommunikation med kvantobjekt, t ex fotoner, har rönt stor uppmärksamhet under senare år. Kanalkapacitet för en sådan kommunikationskanal har studerats och felkorrigerande koder har presenterats. Seminariet behandlar principerna för kvantkommunikation illustrerad med en rad exempel. Tyngdpunktet ligger på transmission av klassiska data (vanliga ettor och nollor). Överföring av hemlig information (kvantkryptering) beskrivs. Det är en metod som har testats experimentellt.

Till seminarielistan
To the list of seminars