KTH"

Tid: 11 mars 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Göran Einarsson, Telecommunication Theory, KTH

Titel: Kvantdatorer

Sammanfattning:

En dator byggd på kvanmekaniska principer skulle kunna bli många gånger kraftfullare än dagens datorer. Teorin för kvantdatorer är väl utvecklad men det är en öppen fråga om de kan förverkligas eller ej.

Seminariet behandlar teorin för kvantdatorer och beskriver hur de fungerar. Som exempel används en kvantdator som kan dela upp ett stort heltal i sina primtalsfaktorer. Denna tillämpning har rönt stort intresse eftersom en sådan kvantdator lätt skulle kunna forcera ett RSA krypto vilket i dag anses säkert mot attack med konventionella datorer.

Till seminarielistan
To the list of seminars