KTH"

Tid: Onsdagen den 10 april 2002 kl 1515-1600 (OBS! Dag och tid!)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Hanna von Euler

Titel: Attempts to select customers from a database using Artificial Intelligence and Principal Component Analysis. (Examensarbete)

Sammanfattning:

När information är lagrade i stora databaser och mycket lite är känt om dess innehåll kan fördelningsfria metoder används. I ett exempel där databasen var ett kundregister, gjordes försök att välja ut den mest lovande kundgruppen för en reklamkampanj. Artificiell intelligens (AI) och principalkomponentanalys (PCA) användes var för sig. "One-sided selection" enligt Kubat och Matwin som tar hänsyn till skeva fördelningar tillämpades inom AI. Med AI kunde en begränsad höjning av andelen kunder som gav ett positivt gensvar åstadkommas.

Till seminarielistan
To the list of seminars