KTH"

Tid: 13 maj 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Professor emeritus Bengt Rosén, Matematisk statistik, Uppsala Univeristet. - List of publications.

Titel: Om statistikproduktion i u-land, särskilt s.k. Master Samples

Sammanfattning: Med anledning av min Lesotho-sejour har jag ombetts belysa frågan: Vad gör egentligen en (rätt så teoretisk) statistiker i u-land? Avsikten är att ge ett åtminstone partiellt svar på frågan.

I så gott som alla u-länders system för statistiska urvalsundersökningar utgörs navet i undersökningshjulet av ett s.k. Master Sample. (Basurval kallade vi det i Sverige, men vi slutade använda sådana för ett halvsekel sedan.) Mina erfarenheter av Master Samples och Master Sample-undersökningar kommer från Zimbabwe, Laos och nu senast Lesotho. I stort håller man sig inom en väletablerad ram, men statistikern har diverse valfrihet, av urvalsenheter, stratifiering, allokering av urvalsstorlekar, m.m., allt under (det i alla fall vanligaste) bivillkoret given undersökningsbudget. När man kan välja, kan man ju som bekant oftast också göra det mer eller mindre bra.

I första hand kommer jag att beskriva huvuddragen i ett Master Sample-system. Om tiden medger, kommer jag också att formulera och motivera vägledande principer vid sökande efter förhoppningsvis rätt så optimala Master Samples. Det kommer inte att fordras särskilt mycket kunskap i matematisk statistik för att hänga med i svängarna.


Till seminarielistan
To the list of seminars