KTH"

Tid: 2 september 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om Banachs tändsticksaskproblem

Sammanfattning: Slumpmässiga uttag tas från två behållare, som båda har samma innehåll från början. Behållarna väljs slumpmässigt med lika chans vid varje uttag. När en vald behållare inte innehåller tillräckligt för det begärda uttaget, hur mycket finns det då kvar i den andra? Specialfallet att alla uttag är av storlek 1 brukar kallas Banachs tändsticksaskproblem, se t ex Feller I. Sådant kommer att behandlas.

Till seminarielistan
To the list of seminars