KTH"

Tid: 3 september 2002 kl 1515-1600 OBS! Dagen

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Gustav Teng och Magnus Wahlund.

Titel: Tillgänglighetsanalys av system SS4 i Barsebäcks reaktor 2. (Examensarbete)

Sammanfattning: Gustav Tengs examensarbete har undertiteln "Grundsystem, effekt av nätverk och separation av kanaler".

Magnus Wahlunds examensarbete har undertiteln "Grundsystem, tillägg av ny kanal och ändreläer".

Båda examensarbetena analyserar ett säkerhetssystem i Barsebäcks reaktor 2. Systemet kontrollerar att vattennivån inte underskrider en viss nivå över reaktorhärden. Examensarbetena innehåller bl.a. feleffektanalys, felträd för systemet och beräkningar av systemets tillgänglighet.

Till seminarielistan
To the list of seminars