KTH"

Tid: 23 september 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Dan Mattsson, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Dominans- och monotonicitetsegenskaper hos ett könätverk - analys med hjälp av kopplingar.

Sammanfattning: Under seminariet kommer en klass av Markovska könätverk att presenteras. Könätverken liknar Jacksonnätverk men har begränsade vänteutrymmen vilket medför att kunder/enheter som cirkulerar i nätverken kan blockeras. Nätverkens egenskaper kan vara svåra att analysera men med kopplingsmetoder kan flera monotonicitets- och dominansegenskaper för intressanta storheter hos nätverken visas.

Till seminarielistan
To the list of seminars