KTH"

Tid: 21 oktober 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torbjörn Thedéen, Centrum för säkerhetsforskning, KTH.

Titel: Prognoser i SVT:s valvaka.

Sammanfattning: Diskussion och presentation av erfarenheter från valvakan 15/9.

Till seminarielistan
To the list of seminars