KTH"

Tid: 11 november 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Dan Mattsson, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Dominansegenskaper hos trajektorier av könätverksprocesser möjliggör perfekt simulering

Sammanfattning: Under ett tidigare seminarium undersöktes monotonicitets- och dominansegenskaper för en klass av Jackson-liknande könätverk med begränsade vänteutrymmen. Dominansrelationerna gör det möjligt att skapa oberoende observationer från nätverkets stationärfördelning i rimlig tid. Under detta seminarium visas konstruktionen av trajektoriedominansen genom en Poissoninbäddning och en perfekt simuleringsalgoritm formuleras.

Till seminarielistan
To the list of seminars