KTH"

Tid: 14 november 2002 kl 1615-1700

Plats : Sammanträdesrummet 3424 (innanför pausrummet), Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 4. Karta! OBS! Dag och plats!

Föredragshållare: Fredrik Eliasson.

Titel: A Risk Perspective on Verification and Validation Efforts in Simulation Models, Specifically on an Autonomous Co-operating Missile System. (Master thesis)

Sammanfattning: En inledande studie i hur ett risktänkande skulle kunna nyttjas för att förbättra verifierings- och valideringsinsatserna av simuleringsmodeller. Koppling mellan risk och simuleringsmodeller samt erfarenheter från ett praktiskt fall presenteras.

Till seminarielistan
To the list of seminars