KTH"

Tid: 16 december 2002 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om exkursionslängder i en Brownsk rörelse.

Sammanfattning: För en endimensionell Wienerprocess fram till en fix tidpunkt studeras tiden för sista besöket i 0 och de storleksordnade tidsavstånden mellan besöken. Explicita resultat härleds från enkel slumpvandring.

Till seminarielistan
To the list of seminars