KTH"

Tid: 3 februari 2003 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Harald Lang, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Finansiell matematik är matematisk statistik.

Sammanfattning: Jag skall berätta om principerna för prissättning av finansiella kontrakt. Det finns olika sätt att närma sig detta, och presentationen blir därför naturligtvis präglad av mitt personliga förhållningssätt. Det jag framför allt vill visa är att det mycket snabbt blir matematisk statistik, i meningen att det gäller att hitta sannolikhetsfördelningar med vissa egenskaper. Ämnet innehåller också modellering, och det finns utrymme för egna ansatser och experiment som man kan roa sig med att räkna på, allt efter fallenhet och intresse.

Jag vänder mig i första hand till kollegerna på avdelningen, med baktanken att de förhoppningsvis skall inse att steget från matematisk statistik till finansiell matematik är mycket kort, och att finansiell matematik kan vara en nyttig (för institutionen - vi behöver fler som kan undervisa och handleda, om inte annat) och rolig tillämpning av matematisk statistik, även om man inte är direkt intresserad av det ekonomiska. Men givetvis är alla som är intresserade varmt välkomna.

Till seminarielistan
To the list of seminars