KTH"

Tid: 14 april 2003 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Fredrik Gustavsson

Titel: Processoptimering medelst multivariata och kombinatoriska metoder. (Examensarbete)

Sammanfattning:

I examensarbetet anges regler för hur en viss del av produktionen i en tillverkningsprocess kan diskrimineras (sorteras bort) med mål att öka processens ekonomiska utbyte. Det görs mätningar på de tillverkade enheterna tidigt i processen, och på grundval av dessa mätningar vill man sortera bort de enheter som ej blir fullgoda i slutet av processen. Medelst multivariata metoder undersöks vilka mätstorheter som är relevanta vid diskrimineringen, och med hjälp av en ekonomisk målfunktion beräknas optimala gränser för mätstorheternas värden. Dessa värden används för att avgöra vilka enheter som skall sorteras bort.

Till seminarielistan
To the list of seminars