KTH"

Tid: 28 april 2003 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Fredrik Armerin, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Koherenta riskmått på ändliga utfallsrum.

Sammanfattning:

Jag kommer att definiera och diskutera koherenta riskmått då det underliggande sannolikhetsrummet är ändligt. Utgående från geometriska argument kommer jag att visa representationssatsen för koherenta riskmått.

Till seminarielistan
To the list of seminars