KTH"

Tid: 12 maj 2003 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Katarina Åselius.

Titel: Tidsserieanalys tillämpad på spreaden SHB-SEB med införande av autoregressiv heteroskedastisk process för variansen. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Spreadhandel är en vanlig tradingstrategi i finansiella sammanhang och att modellera detta är en viktig del av den kvantitativa analysen. I detta examensarbete modelleras spreaden mellan SHB--SEB med tidsserieanalys. Tidsserien uppvisar tecken på tidsberoende varians, varför ARCH-processen introduceras. Den slutliga modellen är en sammansättning av en AR-process och en ARCH-process, där den stokastiska delen modelleras som en t-fördelning, för att ta hänsyn till de tunga svansarna.

Till seminarielistan
To the list of seminars