KTH"

Tid: 19 maj 2003 kl 1010-1200

Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Måndagen den 19 maj skall fyra sökande, Dragi Anevski, Torkel Erhardsson, Camilla Landén och Peter Olofsson, hålla var sin provföreläsning (20 minuter lång) för ett universitetslektorat i matematisk statistik vid KTH. Provföreläsningarna kommer att behandla en introduktion till skattningsmetoder i elementär matematisk statistik.

Till seminarielistan
To the list of seminars