KTH"

Tid: 13 och 20 oktober 2003 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torkel Erhardsson , Matematisk statistik, KTH.

Titel: Steins metod för Poisson- och sammansatt Poissonapproximation

Sammanfattning:

Steins metod är namnet på en metod att beräkna en explicit övre gräns för storleken av approximationsfelet, då en komplicerad sannolikhetsfördelning approximeras med en enklare och bättre känd sådan. Metoden användes först av Stein (1972) för approximation med normalfördelning. Chen, Barbour, m.fl. visade sedan hur den kan användas för approximation med bl.a. Poissonfördelning, sammansatt Poissonfördelning och fördelning av Poissonprocess. I synnerhet för Poissonfördelning ger Steins metod ofta påfallande starka resultat efter endast lindriga beräkningar.

Jag kommer i allmänbildningssyfte att ge två seminarier, där jag relativt grundligt beskriver Steins metod för approximation med Poisson- respektive sammansatt Poissonfördelning. Endast grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori förutsätts.

Till seminarielistan
To the list of seminars