KTH"

Tid: 3 november 2003 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Erik Larsson

Titel: Hedge Fund Performance Evaluation. (Examensarbete)

Sammanfattning:

I examensarbetet visas på vad, i termer av faktorexponeringar, en fondförvaltare bör relatera till när han/hon väljer individuella fonder ur olika klasser av hedgefonder. För att gradera fonderna används Sharpe-måttet. Dessutom testas även om skillnaderna i Sharpe-kvoter mellan olika grupper av fonder är signifikanta. Till yttermera visso undersöks avkastningen på de bland hedgefonder vanliga momentumstrategierna mot bakgrund av hypotesen om effektiva marknader.

Till seminarielistan
To the list of seminars